Vui gõ pha lê

Thời gian hoạt động : 26/04 - 02/05 (GMT+8)

Tải game trước

Chú ý

LV5 trở lên mới có thể tham gia nhận thưởng đăng nhập

Phần thưởng có cơ hội nhận được

Chú ý :
Số điện thoại này là số được liên kết với mật khẩu an toàn.

Mời nhập số điện thoại

Cài đặt mật khẩu web

Mật khẩu
Mã xác minh

Mời nhập mật khẩu an toàn

Mời chọn nhân vật

Nickname Trạng thái
Mời chọn nhân vật