Thu thập vàng koban Thu thập vàng koban

Phương thức hoạt động Phương thức hoạt động

Phát tài phát lộc Phát tài phát lộc

Phương thức hoạt động Phương thức hoạt động

Món quà của Thần TMón quà của Thần

Chú ý Chú ý

  1. Hoạt động dành cho người chơi đạt LV10 trở lên
  2. Phần thưởng sẽ được gửi vào MAIL trò chơi và thời gian nhận thưởng là 2 ngày.
  3. Người thắng cuộc phải gửi thông tin theo quy định và theo luật thuế địa phương. (Ví dụ: ở Đài Loan, nếu số tiền vượt quá 1.000 Đài tệ thì phải nộp thuế và cung cấp tài liệu).

Chú ý :
Số điện thoại này là số được liên kết với mật khẩu an toàn.

Mời nhập số điện thoại

Cài đặt mật khẩu web

Mật khẩu
Mã xác minh

Mời nhập mật khẩu an toàn

Mời chọn nhân vật

Nickname Trạng thái
Mời chọn nhân vật